Effectief

In toenemende mate worden ondernemingen en hun management strafrechtelijk ter verantwoording geroepen en aansprakelijk gesteld. Doorgaans is het buitengewoon belastend en beschadigend om onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek te zijn; zeker als dat gepaard gaat met publiciteit. De kunst is een dergelijke zaak goed te managen en zo snel en geruisloos mogelijk naar een einde te voeren.

Schikken?

Strafzaken tegen ondernemingen worden in beginsel afgedaan met een schikking. Voor een onderneming kan dat een aantrekkelijke oplossing zijn. Het recente verleden laat evenwel zien dat ondernemingen soms onevenredig getroffen worden door een schikking en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Het proces naar een verantwoorde schikking vergt behoedzaam manoeuvrerende advocaten die het klappen van de zweep en hun opponent kennen en een door ervaring gerijpt fingerspitzengefühl hebben. Lumen Lawyers heeft advocaten die bij hoogst delicate buitengerechtelijke afdoeningen betrokken waren, die soms het nieuws haalden, maar vaker nog geheel buiten de pers bleven.

Bijstand aan executives

Waar een schikking voor de rechtspersoon het uitgangspunt is, wordt het management steeds vaker als verdachte aangemerkt en ook daadwerkelijk vervolgd. Het is in dat geval zaak proactief te acteren, omdat de schade die in het eerste stadium wordt toegebracht, vaak onherstelbaar is. Ook hier is het zaak het proces actief te managen, om te voorkomen dat men langer onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek dan nodig. Soms is de gang naar de zitting onvermijdelijk. In dat geval is een bekwaam courtroom operator nodig, die op de juiste wijze met de juiste toonzetting een optimaal resultaat behaalt. Advocaten van Lumen Lawyers stonden met succes kopstukken uit het bedrijfsleven bij. De verdediging van executives is voor hen de core business.

Specialisten:

Aldo Verbruggen