Bij de oprichting van Lumen Lawyers zijn onze liefde voor het vak en onze waarden leidend geweest. Wij halen er voldoening uit ons vak op het hoogste niveau gewetensvol uit te oefenen. Wij zijn juridische dienstverleners in hart en nieren. Kennis en kunde staan dus in dienst van de cliënt en zijn/haar zaak. Dat betekent dat ons optreden erop is gericht in een zaak op de meest effectieve wijze een optimale oplossing te bereiken. Alleen dan doen we ons werk goed – alleen op die manier halen we professionele bevrediging uit ons beroep.

Het behalen van een zo hoog mogelijk winstdeel voor de partners is geen doel. We hebben een stuk welvaart ingeruild voor welzijn. De menselijke maat is leidend. We werken hard, maar de werkweek laat ruimte om meer dan een advocaat alleen te zijn. Onze werktijden zijn flexibel, zonder cliënt en zaak ooit tekort te doen. We zijn ervan overtuigd dat een advocaat die een bredere oriëntatie heeft dan enkel het beroep, de betere dienstverlener zal zijn.

Onze diensten verlenen we tegen een redelijke prijs. Van tevoren duidelijk vastgelegd.

Wij zijn Lumen Lawyers. Maak kennis met onze aanpak.

Engagement

Lumen Lawyers onderscheidt zich door heldere afspraken. Hetgeen door anderen wordt gezien als ‘alternatief’ is bij ons standaard. Uitgangspunt is dat we een prijs afspreken voor een product of traject. Dat biedt zekerheid. Als het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat het verloop van een procedure niet te voorspellen is, werken we op basis van een uurtarief. Maar ook dan voorzien wij u van een realistische raming, waarin diverse scenario’s worden betrokken.

Werkwijze

Onze dienstverlening begint met een analyse, een met u af te stemmen doelstelling en een strategie.

We denken daarbij creatief en ‘outside the box’. We juridiseren niet onnodig – zelden is een zaak daarmee gediend. We adviseren uitsluitend in uw belang. We durven daarbij uitgesproken te zijn. We overzien het speelveld en hebben daar de expertise en ervaring voor. We hoeven ons niet in te dekken en staan voor ons advies. Al ons handelen staat vervolgens in het teken van de uitvoering van de strategie en het bereiken van het doel. Dat betekent dat we de voor uw zaak relevante context op de juiste manier beïnvloeden, vasthoudend, strategisch en overtuigend.

Menselijke maat

Wij kennen geen traditionele taakverdeling gericht op het halen van een financiële target. We gaan respectvol en horizontaal met elkaar om. Werk wordt gedaan op het goedkoopste niveau binnen de organisatie. Onze staff is van hoog niveau. Vol vertrouwen kunnen wij hen het werk toevertrouwen dat klassiek veelal onnodig door advocaten wordt verricht. Dat geeft hen niet alleen betrokken verantwoordelijkheid, maar bevordert ook de efficiency.

Hetzelfde geldt voor de verdeling van de werkzaamheden onder de advocaten: de advocaat die het meest geschikt is voor een bepaalde taak, verricht deze. Alle advocaten binnen Lumen Lawyers zijn volwaardige advocaten. We zijn complementair en interne concurrentie is uit den boze. Dat staat haaks op ons gedachtegoed. We hebben vertrouwen in elkaar, gaan begripvol, weinig hiërarchisch en respectvol met elkaar om. Het gemeenschappelijk belang staat steeds voorop.

ICT en facility

We hebben ons kantoor kunnen ontwerpen zonder de ballast van een verleden. ICT en facility zijn state-of-the-art om advocaat en cliënt optimaal te faciliteren. U heeft realtime toegang tot uw zaak, zodat u deze op de voet kunt volgen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid is bij Lumen Lawyers niet een marketingtool. Organisatie en mensen achter de organisatie geven daadwerkelijk inhoud aan wat wij zien als onze sociale verantwoordelijkheid.

Bij het maken van al onze keuzes houden we rekening met duurzaamheid. We dragen bij aan charitatieve doelen – als organisatie en individueel. Zaken voor stichtingen en NGO’s behandelen we doorgaans pro bono. Een individu dat tussen wal en schip dreigt te vallen, maar rechtsbijstand op ons terrein behoeft, laten we niet in de kou staan.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Lees meer over de mensen achter Lumen Lawyers

Ons team