Van compliance naar integriteit

Wat vroeger werd gezien als kostenpost om aansprakelijkheid te vermijden, wordt tegenwoordig beschouwd als ethische standaard, voortvloeiend uit de waarden van het bedrijf.

Identiteit

Een goed compliance beleid en implementatie daarvan voorkomt niet alleen aansprakelijkheid, maar zorgt ervoor dat de identiteit van de onderneming geborgd wordt.

Maatwerk

Hoewel er tot op zekere hoogte sprake van is van standaardisatie, is maatvoering en een op de onderneming toegesneden programma noodzaak. De experts van Lumen Lawyers integreren kennis van de relevante regelgeving en de eisen die diverse autoriteiten stellen aan de bedrijfsvoering tot een op de onderneming toegesneden compliance beleid. Ook geven wij regelmatig trainingen om te zorgen dat het compliance en integriteitsbeleid goed wordt verankerd in de bedrijfscultuur.

Specialisten:

Aldo Verbruggen