Good governance

Het bestuur van de onderneming dient immers ‘in control’ en juist geïnformeerd te zijn om te kunnen handelen in het beste belang van de onderneming en stakeholders. Daarvoor is het verrichten van een intern onderzoek soms onvermijdelijk om adequaat te handelen. Een gespecialiseerd advocaat is vaak de beste keuze om een dergelijk onderzoek te leiden.

Adequate aanpak

Via een afgestemd onderzoeksplan verifiëren wij een vermoeden van non-conformiteit. Wij voorzien u van een gedegen analyse, vergezeld van praktisch advies over de wijze waarop het beste met de resultaten omgegaan kan worden. Van eventuele self reporting tot remedial action. Waar nodig schakelt Lumen Lawyers externe (forensische) experts in. Waar mogelijk wikkelen wij de kwestie geruisloos af.

Ervaren specialisten

De unieke onderzoeksexpertise van Lumen Lawyers varieert van jarenlange ervaring als onderzoeksleider (officier van justitie) bij het Openbaar Ministerie tot een indrukwekkende trackrecord van complexe interne onderzoeken naar delicate kwesties in het bedrijfsleven. Bij Lumen Lawyers is uw onderzoek in goede handen.

Specialisten:

Aldo Verbruggen