Uitgangspunt is dat we een prijs afspreken voor een product of traject. Dat biedt zekerheid. Als het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat het verloop van een procedure niet te voorspellen is, werken we op basis van een uurtarief. Maar ook dan voorzien wij u van een realistische raming, waarin diverse scenario’s worden betrokken.

Wij leveren topkwaliteit voor een faire prijs.
Onze dienstverlening begint met een analyse, een met u af te stemmen doelstelling en een strategie.

We denken daarbij creatief en ‘outside the box’. We juridiseren niet onnodig – zelden is een zaak daarmee gediend. We adviseren uitsluitend in uw belang. We durven daarbij uitgesproken te zijn. We overzien het speelveld en hebben daar de expertise en ervaring voor. We hoeven ons niet in te dekken en staan voor ons advies. Al ons handelen staat vervolgens in het teken van de uitvoering van de strategie en het bereiken van het doel. Dat betekent dat we de voor uw zaak relevante context op de juiste manier beïnvloeden, vasthoudend, strategisch en overtuigend.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.